wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

ОИЦ – ГАБРОВО ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

Възможностите за финансиране по европейските програми в България през 2019 година представи ОИЦ – Габрово на 28 и 29 ноември 2018 г. в градовете Трявна и Севлиево. Събитията привлякоха 52…

Продължава...

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА"

"Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява конкурс за избор на външни експерти – оценители, които да извършват проверка на административно съответствие и допустимост, както…

Продължава...

Областен информационен център - Габрово в диалог с гражданите за бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз

В първият ден на учебната година, Областен информационен център - Габрово даде старт на Националната инициатива на мрежата от 28 информационни центрове, посветена на дебатите за Многогодишната финансова рамка (МФР)…

Продължава...

Над 250 участници от цялата страна събра турнирът по стрийтбол в Дряново

През последния уикенд на месец август, в Дряново се проведе един от най-мащабните турнири по стрийтбол в страната. За трета поредна година Областен информационен център - Габрово и Община Дряново…

Продължава...

Завърши вторият Национален лагер за младежко предприемачество

Финалът на второто национално издание „Предприемачът като откривател“ и споделените мисли на участниците за неговото провеждане, обучителните модули, създадените приятелства и идеи за бъдещето, накараха организаторите веднага да започнат разговори…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.