wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Габрово активно се включи във второто издание на общоградската младежка игра „Опознай и избери!“, която се реализира от ИМКА – Габрово в партньорство с Община Габрово на 8 октомври 2015 година.

Центърът отвори врати за младите хора, за да стане част от състезателната игра в една от трите й състезателни мисии – „Гражданин“.

В състезанието се включиха общо 66 младежи, които мериха сили в мисиите „Културен“, „Образован“ и „Гражданин“. Целта бе участниците да се запознаят отблизо с работата на културните, образователни и административни институции в Габрово. Общо 24 организации отвориха вратите си за младите хора и подготвиха кратки тестове, с които да проверят знанията на състезателите за дейността им.

Областен информационен център – Габрово осигури и част от  наградите за най-добрите състезатели.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.