wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 70 доброволци на БЧК, представители на неправителствения сектор и хора, пряко ангажирани с работа в социалната сфера от общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна бяха обучени от експертите на Областен информационен център – Габрово в дните 16, 18 и 19 ноември 2015 г.

Информационните срещи са част от националната инициатива под надслов „ЗАЕДНО за съпричастността“, която се реализира от всички 28 информационни центъра на територията на цялата страна с партньорството на БЧК и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Трите институции се обединиха в идеята да предоставят възможно най-актуална и необходима информация по отношение на социално включване и заетост на най-нуждаещите се и уязвими групи от населението. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез подготвената справка за възможности за финансиране с европейски средства, Областните информационни центрове чрез това, което умеят най-добре – силата да бъдат близо до хората и да предоставят навременна и актуална информация, Българският Червен кръст със своите доброволци, чрез които тя, както и специално подготвените информационни материали ще достигнат до домовете на нуждаещите се. Очаква се те да тръгнат натам към средата на месец декември, когато ще започне предоставянето на продукти и храни за най-бедните по Оперативна програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

За трудностите по организацията на доставките, за срещите си с хората, за споделените усмивки, както и много идеи и мисли размениха присъстващите на срещите. Към експертите на ОИЦ – Габрово бяха отправени множество въпроси, свързани с конкретни случаи, а срещите завършиха с обещание партньорството „ЗАЕДНО за съпричастността“ да продължи и в други инициативи.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.