wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Национална инициатива насочена към бизнеса на мрежата от 27 областни информационни центрове

    „Успешни ЗАЕДНО“ е мотото под което до 09 май 2016 г. Областен информационен център - Габрово ще реализира дейността си във всяка една от общините на област Габрово.
    Националната инициатива на мрежата от 27 областни информационни центрове има за цел да популяризира проектите на бизнеса с европейско финансиране. Техният успешен пример и да насърчи фирмите, които не са разработвали проектни предложения.
    На 22 март на откриваща пресконференция в офиса на ОИЦ - Габрово с представители на регионалните печатни, радио и електронни медии бе представена концепцията на инициативата „Успешни заедно“.
    Акцент в националната кампания e амбицията на ОИЦ - Габрово да проведе „Дни на отворени врати“ в периода 05 -28 април в предприятия сключили договори и реализирали проекти с европейско финансиране. Посещенията във фирмите ще дадат възможност на предприемчивите работодатели да представят дейността, опита си и да споделят по какъв начин спечеления проект влияе върху производителността, модернизацията и растежа на бизнеса и развитието на бизнес средата в региона.
    ОИЦ - Габрово ще популяризира тази информация чрез заинтересованите медии и страницата си в социалната мрежа.
    На 27 април управителя на ОИЦ - Маринела Събева ще вземе участие с презентация на среща под патронажа на Областния управител на тема „ Предизвикателствата и перспективи пред развитието на габровска област“. Информационното събитие се организира от възродената териториална организация на НТС - Габрово и ТУ - Габрово. На срещата ОИЦ ще информира научно-техническите среди относно възможностите за бизнеса по Оперативните програми и ще разкаже за напредъка на общата инициатива.
    Финално събитие на кампанията „Успешни ЗАЕДНО“ ще бъде не случайно на 09 май - Деня на Европа. ОИЦ - Габрово ще организира конференция в областния град, на която ще бъде предоставена възможност на фирмите да разкажат от първо лице за трудностите и ползите от участието си в кампанията. Последваща дискусия ще провокира бизнеса да изкаже своето мнение и препоръки за намаляването на административната тежест, която затруднява кандидатстването и отчитането по проекти с европейско финансиране.

    Ако вашата фирма желае да се включите в инициативата, можете да се свържете с Областен информационен център – Габрово в сградата на Община Габрово или да изпратите своята заявка на електронен адрес oic@gabrovo.bg .

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.