wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30.11.2016 г. Областен информационен център - Габрово организира среща за представяне на ангажиментите по подготовката на шестмесечното председателство на Съвета на Европейския съюз, което България приема от 1 януари до 30 юни 2018 година. Събитието уважиха националните координатори на евродепутатите Андрей Новаков и Ева Паунова, представители на Областна и общински администрации, НСОРБ, РСО „Централна Стара планина“, културни институции и медии.

Съветът на Европейския съюз е основен законодателен орган и координатор на политиките на ЕС. По време на ротационното му председателство, което България приема от Естония, български експерти ще бъдат ръководители на работните му групи, ще отговарят за връзките му с другите европейски институции и света.

В своя шестмесечен мандат българската държава ще бъде не само ръководител, но и организатор, координатор и медиатор в дейността на 160 работни групи и 20 000 делегати, ангажирани да прецизират текстовете на новите европейските директиви и регламенти.

Работният процес на Съвета ще се провежда в Националния дворец на културата в град София. Сградата предстои да бъде реконструирана и дигитализирана до края на 2017 г., за да се превърне в най-модерният конферентен център в България. Пресцентър за 300 журналисти на три нива, ще посреща представители на медиите от целия свят, а заседанията ще бъдат предавани на живо.

По време на първото българско председателство се очаква да бъдат поставени на дневен ред темите за енергетиката и нуждата от диверсификация на енергийните източници; глобалният миграционния процес; нуждата от повече сигурност за гражданите на ЕС; завършването на дигиталния пазар и преговорите по излизането на Великобритания от Европейския съюз.
Председателстването е и повод всяка държава да представи своите достижения и познания във всички области на европейските политики и по този начин да придобие влияние

и престиж сред партньорите си. Заседанията на съвета, предстоящите конференции и присъствието на много правителствени делегации е възможност за България да привлече туристи, бизнес партньори и да покаже своята природа, култура и историческо наследство.

Повече информация за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз можете да получите на интернет сайта http://www.eu2018bg.bg/, както и в офиса на Областен информационен център - Габрово.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.