wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Габрово за трета година бе част от маршрута на младежите в инициативата „Опознай и избери“.

На 12 октомври под надслов „Мисия гражданин“ близо 40 младежи на възраст 14-18 години в отбори по двойки се впуснаха в маратон сред институции и организации в Габрово, които работят в сферата на младежката активност. Целта на играта бе участниците да се запознаят с местоположението и дейността на всяка организация, където могат да получат информация и подкрепа за своето развитие.

В ОИЦ - Габрово учениците получиха първите си уроци за възможностите за финансиране със средствата на Европейския съюз и повечето участници се справиха отлично с кратките тестове, част от интерактивната игра.

Нарастващият брой участници с всяка година е причина „Опознай и избери“ да се утвърди като успешен проект на Младежкия информационно-консултантски център на сдружение ИМКА - Габрово.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.