Печат на тази страница

Областен информационен център - Габрово за трета година бе част от маршрута на младежите в инициативата „Опознай и избери“.

На 12 октомври под надслов „Мисия гражданин“ близо 40 младежи на възраст 14-18 години в отбори по двойки се впуснаха в маратон сред институции и организации в Габрово, които работят в сферата на младежката активност. Целта на играта бе участниците да се запознаят с местоположението и дейността на всяка организация, където могат да получат информация и подкрепа за своето развитие.

В ОИЦ - Габрово учениците получиха първите си уроци за възможностите за финансиране със средствата на Европейския съюз и повечето участници се справиха отлично с кратките тестове, част от интерактивната игра.

Нарастващият брой участници с всяка година е причина „Опознай и избери“ да се утвърди като успешен проект на Младежкия информационно-консултантски център на сдружение ИМКА - Габрово.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.