wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 100 активни, ангажирани, компетентни в своята област и творчески ориентирани личности от цялата страна взеха участие в Gabrovo Innovation Camp 2.0. Събитието, което се проведе от 20 до 22 октомври 2017 г. се организира за втора поредна година от Областен информационен център – Габрово и Община Габрово. В първия ден то бе открито от заместник министър-председателя Томислав Дончев, кмета на Габрово Таня Христова и народния представител Николай Сираков.

10 иновативни идеи бяха представени в края на събитието в предвидените за работа три предизвикателства - Цех за Култура, Кооперация Образование и Галерия Индустрия 4.0. Към участниците беше поставено изискване за съвместимост на идеите с европейските политики, и възможност за реализация съгласно мотото на инициативата „Оптимистична теория за Габрово XXI век“.

Участници в Галерия Индустрия 4.0 бяха гости от Съвместния изследователски център в Севиля, представители на Технически университет – Габрово и местния бизнес. Пробелмът върху който те фокусираха своята работа бе въпросът: Как габровският бизнес да стане по иновативен?  И предложиха решение - специализирана платформа и събитие, наречено Габровски иновационен МОЛ, в което да бъдат въвлечени всички страни, ангажирани с развитието на икономиката в града. В три отделни групи твориха участниците в Цех Култура. Те предложиха конкретни решения, като по време на презентациите дори бяха набелязани дати за стартирането на част от идеите. Най-интересни и провокативни бяха участниците в Кооперация Образование – млади хора от средните училища и гимназиите в Габрово, които представиха общо 6 оптимистични за Габрово идеи.

Като модератори в инициативата се включиха представителите на Джуниър Ачийвмънт България д-р Светослав Маноилов и доц. д-р Петко Русков, председателят на Български младежки форум Божидар Цветков, националният сътрудник на евродепутата Владимир Уручев инж. Димитър Стоянов, съветникът към фондация „Приложни изследвания и комуникации“ Руслан Стефанов и бившият съветник по иновационни политики на президента Росен Плевнелиев Д-р Анна-Мари Виламовска. Фасилитатор на събитието бе Рене Томова – основател на агенция за иновации и дизайн мислене Creative Shower.

Проследено бе съответствието на предложените иновативни идеи с очакваните за обявяване процедури по ЕСИФ и начините за осигуряване на устойчивост на предложените проекти. Обсъдени бяха и кампании за набиране на съфинансиране и привличане на инвеститори.

Събитието бе част от Седмицата на предприемачеството в Габрово и се организира съвместно от Община Габрово и Областен информационен център – Габрово.

 

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.