wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 9 май 2018 г. Областен информационен център – Габрово стана част от отбелязването на Деня на Европа в Трявна. За организиране на събитието, усилията си обединиха няколко институции – Община Трявна, Сдружение с нестопанска цел „Промяната е в теб“, Областен информационен център - Габрово и Европейски информационен център „Европа директно“.

На събитието присъстваха областният управител на Област Габрово г-жа Невена Петкова и зам. областният управител Мария Пенева. То бе открито от кмета на Община Трявна Дончо Захариев, който отправи приветствени думи по случай Деня на Европа и 73 години от края на Втората световна война. Поднесени бяха цветя в знак на признателност пред паметника на тревненци, загинали за отечеството си.

Дни преди събитието в зелената площ пред сградата на Община Трявна бе изградено цветно лого на Българското председателство. В Деня на Европа всички участници в събитието имаха възможност да се включат в дейностите по озеленяването, като засеят рози в обособената вече Алея на Българското председателство в парка зад НЧ „Пенчо Славейков 1871“.

Събитието продължи със занимателни игри за малки и големи, участниците в които подреждаха големи пълези, посветени на Европейския съюз, рисуваха Европа, играха забавни игри на тема „Междукултурно многообразие“, „Музикални знамена“, „Европейски държави“, танцуваха и се забавляваха.

Областен информационен център – Габрово осигури част от наградите в състезанията, като те освен състезателен, имаха и познавателен характер и дадоха възможност на участниците да научат интересни факти за Европейския съюз, отделните страни-членки и Европейската година на културното наследство. Всички присъстващи получиха рекламни материали, както и актуална информация за възможностите за европейско финансиране.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.