wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С връчване на сертификати и вечер, в която участниците приготвиха вкусна храна от родните си места завърши Международният младежки лагер „Предприемачът като откривател“. Той се проведе от 2 до 9 юли 2018 г. в Музей на Архитектурно-исторически резерват „Боженци“ и бе организиран от Областен информационен център – Габрово, Община Габрово и Фондация „Бауерзакс“.

В продължение на една седмица 22 позитивни, любознателни и мотивирани младежи от България, Беларус, Израел, Полша и Русия разучаваха тайните на бизнеса, разглеждаха предприемачеството като съвкупност от ценности, мотивация, страст, креативно и творческо мислене. Подпомагаха ги обучени треньори и преподаватели от фондация „Бауерзакс“ – Пловдив, както и успешни млади предприемачи, които гостуваха на място, за да им разкажат за своя път в бизнеса и да ги мотивират с личния си пример. Представени бяха успешни предприемачески проекти, реализирани с европейско финансиране в България, както и важни за младите хора бизнес инициативи от отделните гостуващи страни.

Участниците посетиха габровското предприятие „Мехатроника“ АД, където научиха за развитието и пазарите на фирмата, изпълнените европейски проекти и новите предизвикателства, които предстоят в разработването на иновации. В изключително мотивираща среща мениджърът на габровската фирма за автомобилни симулатори „Арсийт“ Христо Гърдевски разказа за пътя на младежката мечта на двама братя до пазари в 90 държави по света и клиенти като Ferrari и Sony.

Младите хора генерираха собствени предприемачески идеи, представиха ги пред останалите участници, разиграха реални бизнес ситуации за оценка на тяхната полезност и устойчивост и научиха повече за това как биха могли да ги финансират чрез различни европейски програми и финансови инструменти.

Международният младежки лагер „Предприемачът като откривател“ даде възможност за нови знания, обмяна на опит, спор, дебат, познанства, приятелства и раждането на нови вдъхновяващи идеи, част от които се надяваме участниците да реализират в действителност.

На 10 юли 2018 г. в МАИР „Боженци“ започва провеждането на Национален лагер за предприемачество, участие в който ще вземат младежи от 15 до 19 години от цялата страна.

 

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.