Печат на тази страница

В първият ден на учебната година, Областен информационен център - Габрово даде старт на Националната инициатива на мрежата от 28 информационни центрове, посветена на дебатите за Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г., популяризиране на предложената от ЕК законодателна рамка за новия програмен период и отбелязване на 30-годишнината на Кохезионната политика на Европейския съюз.

В диалог с гражданите на темата „Бъдеще на Кохезионната политика“ специални гости на събитието бяха евродепутатът Андрей Новаков, в качеството си на преговарящ по бъдещия регламент на Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2021-2027 г., както и кмета на Община Габрово Таня Христова.

По време на събитието евродепутатът Андрей Новаков подчерта, че за новия програмен период средствата за България могат да бъдат увеличени с 8%, което е около 2 млрд. лв. „Мисля, че това е показателно, че сме заслужили реномето си на страна, управляваща добре европейски средства. Има страни, за които финансирането е намалено с около 25%, а за нашата то е увеличено. Всъщност България е една от малкото страни, които ще имат възможност да получат повече средства през новия програмен период, наред с Румъния, Кипър, Италия и Финландия“, обясни Новаков. Той уточни, че предвиденото за България финансиране възлиза на около 180 евро на глава от населението.

Кметът Таня Христова акцентира, че Габрово има сериозен принос в изпълнението на кохезионната политика. „Ще спомена само това, че благодарение на реализирането й, в Габрово децата имат възможност да учат в обновени училища, да играят в новоизградени паркове. В Габрово има какво да покажем, направено благодарение на кохезионната политика, което осезаемо е подобрило качеството на живот, включително и това на питейната вода и околната среда“, посочи кметът Таня Христова и уточни, че и обходният път на Габрово също е стартирал с подкрепата на кохезионните фондове.

Андрей Новаков посочи, че университети и компании, които се занимават с иновации, ще имат възможност през новия програмен период да получат по-добро финансиране. Той отбеляза, че се предвижда еврофондовете да станат по-достъпни, да се облекчат процедурите за кандидатстване по тях и проверките по изпълнението на проектите да бъдат базирани на риска – по-малко рисковите бенефициенти да бъдат проверявани по-малко, а по-високо рисковите – повече. Очакванията са позицията на Европейския парламент по кохезионната политика да е готова до края на годината, информира Андрей Новаков.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.