wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Габрово се включи в организацията и подготовката на Деня на здравословното хранене в Габрово, който се проведе за поредна година с ученици от трети и четвърти клас на училищата от област Габрово в Световния ден на прехраната - 16 октомври. Над 100 деца се включиха в инициативата, проведена съвместно с Областна администрация, Европейски информационен център "Европа директно", Регионален инспекторат на образованието, Регионалната здравна инспекция и Регионално сдружение на общини "Централна Стара планина". Участниците показаха своите умения в образователни и спортни игри, презентираха предварително приготвени от тях здравословни ястия и участваха в групова аеробика и танци. Всеки от тях получи индивидуална награда от организаторите, а класираните на първите три места и отборни награди за участие. ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.