wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Габрово се представи със собствен щанд  на първия национален фестивал „Семе българско", който се проведе в парк „Казармите" в Севлиево на 12 април 2014 г. Над 100 посетители бяха консултирани на място по време на събитието относно възможностите за финансиране с европейски средства през новия програмен период 2014 - 2020 година и добрите практики от региона и страната, реализирани до момента. Присъствието на ОИЦ - Габрово сред представителите на местните производители, земеделски кооперации, билкопроизводители и гостите на фестивала имаше за цел да насърчи изконната българска предприемчивост като достигне до повече хора с информация и експертна подкрепа. Щандът на ОИЦ - Габрово бе разположен редом до организации, фирми и асоциации от областта на селското стопанство, екологията и био-производството. На множество въпроси на посетители отговориха представителите на центъра по време на събитието - възможности за финансиране на различни бизнес начинания, наемане на безработни, подкрепа за млади хора, инвестиции в сферата на образованието и науката. Експертите запознаха млади хора на възраст от 17 до 21 години и с инициативата „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти" на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България. Националният фестивал „Семе българско", който организаторите обещават да направят традиционен, си поставя за цел да съхрани традициите и продължи във вековете рода български, българската нация, българските породи и видове. В двата празнични дни на Лазаровден и Цветница гостите на фестивала имаха възможност да посетят семенна борса, базар „Домашна трапеза", информационна борса и да се насладят на богата фолклорна програма.     ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.