Печат на тази страница
Кирил Данов - студент в специалност „Връзки с обществеността" на ВТУ „Св. св. Кирил Методий" е победител в младежкия конкурс „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти" за област Габрово. В регионалния кръг от надпреварата се включиха и Росина Радоева - ученичка на Национална Априловска гимназия  и Мехмед Илиязов, който тази година е абитуриент на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов" в Габрово. Всички участници подадоха по електронен път проектно предложение по една от оперативните програми, което да подобри качеството на живот в техния град. Победителят бе награден с електронен четец от Севдалина Ненкова -  ръководител на проекта за изграждане и функциониране на ОИЦ в Габрово, която му пожела успех в участието на националния етап. „Понижаване на младежката безработица сред млади хора, отпаднали от училище след 16 годишна възраст" е една от целите заложени в оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", подтикнала 21 годишния габровец за участие.  Проектът му „Ново начало" цели да даде шанс за личностна и професионална реализация на младите хора чрез обучения и предоставяне на възможности за стаж в реална работна среда. Награди получиха и останалите двама участници. Мехмед Илиязов се представи с проектно предложение за повишаване активността на учениците и включването им в извънкласни дейности,  разработено по новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". Предложеният от Росина Радоева проект „Пътят на твореца" по ОП „Развитие на човешките ресурси" цели да отговори на съвременните нужди на младите хора чрез създаване на електронна трудова борса и шанс за старт на тяхната кариера. Младежкият конкурс "Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти" е инициатива на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика в България. На 30 юни в град София ще бъде оповестен и победителят на национално ниво с награда смартфон и публикация на проектното предложение на www.eufunds.bg - основен източник за информация за всички оперативни програми.     ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.