wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Габрово проследи стъпките по пътя към програмен период 2014-2020 на област Габрово като ги подреди в изложба и организира поредица от срещи през седмицата 24 - 28 ноември 2014 г. във всяка една от общините на областта. Събитията бяха част от националната инициатива на 28-те информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, която се реализира под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014 - 2020" и цели да отличи успешните проекти и насърчи повече бенефициенти да се възползват от възможностите на европейското финансиране. В рамките на кампанията екипът на Областен информационен център - Габрово претвори в изложбени пространства оживени места в централните градски части на Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Организираните изложби привлякоха любопитството на посетителите с цветни фотографии и информация за успешно реализирани с европейски средства проекти във всеки един от  градовете на областта. В различни дни от седмицата екипът на центъра гостуваше на общините и с информационни щандове. „Кога реално ще стартират новите оперативни програми?" - бе най-често задавания въпрос, който бе отправян към експертите на Центъра по време на срещите. Това на практика показва, че гражданите познават ефекта от реализирането на проекти с европейски средства и очакват реалното отваряне на новите схеми по оперативните програми. Задавани бяха въпроси и относно отварянето на конкретни схеми, свързани с подкрепата на социални дейности и различни инструменти, насочени към бизнеса. Експертите информираха за индикативните графици на отделните оперативни програми за 2015 година, раздадоха много рекламни материали, популяризиращи дейността на центъра, добрите практики от програмен период 2007-2013 г. и новия програмен период 2014-2020 г., чиито старт бе даден в последния ден от инициативата с одобрението на първата за България оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 .   ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.