wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  Парк "Трявна" в ремонт, където бе разположен мобилният щанд на Областен информационен център - Габрово, се оказа достатъчна провокация по основният въпрос на националната инициатива на мрежата от 28 информационни центрове : Какво искате да промените с европейски средства в своя град? Разговорите ни с повече от 40 жители и гости на град Трявна бяха тема за дискусии като нуждата да бъде възстановен жизненоважен икономически сектор - производството на трикотаж; ремонт на компрометираната пътна инфраструктура, за да не замре туристическият подем в китната община и продължение в по-голям мащаб на доказали се вече като успешни социални проекти "Личен асистент" и "Домашен помощник". Днес 19.03.2015 г. (четвъртък) експертите на Областен информационен център - Габрово Ви канят за среща от 11 до 13 часа в град Дряново на пешеходната улица пред НЧ „Развитие". Анкетата на кампанията "Да създадем ЗАЕДНО България 2020" е достъпна и в онлайн формат на адрес: http://goo.gl/forms/E2L0R1ZCNp  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.