Печат на тази страница
Анкетно проучване с изнесена приемна на Областен информационен център - Габрово провокира дискусия относно проблемите на габровци, които могат да намерят своето решение с възможностите за европейско финансиране. Нуждата от по-многобройна и ефективна горска полиция, която да налага строги санкции за незаконна сеч, по-комфортни микробуси за междуселищните транспортни линии, както и създаване на младежка банка, която да бъде в подкрепа на млади предприемачи са само част от проектите, които 77 посетители споделиха в кампанията "Да създадем ЗАЕДНО България 2020" в град Габрово. Националното допитване е достъпно за всеки и в електронен вариант на адрес: http://goo.gl/forms/qIbLnTHb6n