wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

Информационна среща „Твоят час“ с ОИЦ – Габрово

На 26 април 2018 година съвместно с Градската библиотека в Севлиево, Областен информационен център – Габрово проведе информационна среща на тема „Твоят час“. По време на събитието своя презентация направи Даниела…

Продължава...

ОИЦ – ГАБРОВО В СРЕЩА – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА“

Информационна среща-дискусия на тема „Зелена светлина“ проведе на 7 март 2018 г. Областен информационен център – Габрово в СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново. Събитието бе част от програмата по отбелязватено…

Продължава...

ОИЦ – ГАБРОВО ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2018 Г.

Възможностите за финансиране по програмите финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през 2018 година представи ОИЦ – Габрово на 21 и 22 ноември 2017 г. в градовете…

Продължава...

Над 100 участници в Gabrovo Innovation Camp 2017

Над 100 активни, ангажирани, компетентни в своята област и творчески ориентирани личности от цялата страна взеха участие в Gabrovo Innovation Camp 2.0. Събитието, което се проведе от 20 до 22…

Продължава...

„Опознай и избери“ с мисия в ОИЦ - Габрово

Областен информационен център - Габрово за трета година бе част от маршрута на младежите в инициативата „Опознай и избери“. На 12 октомври под надслов „Мисия гражданин“ близо 40 младежи на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.