wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

ОИЦ – ГАБРОВО ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2017 Г.

Възможностите за финансиране по Оперативните програми финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през 2017 година представи ОИЦ – Габрово на 5 и 7 декември 2016 г. в…

Продължава...

АНГАЖИРАНОСТ КЪМ БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС ДЕМОНСТРИРАХА ЕКСПЕРТИТЕ ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО

На 30.11.2016 г. Областен информационен център - Габрово организира среща за представяне на ангажиментите по подготовката на шестмесечното председателство на Съвета на Европейския съюз, което България приема от 1 януари…

Продължава...

ОИЦ – ГАБРОВО И ОБЩИНА ДРЯНОВО ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА

С много спортни емоции, настроение и усмивки премина отбелязването на Международния ден на младежта в Дряново. Лошото време не успя да провали събитието, за което усилията си обединиха Областен информационен…

Продължава...

„Добри и безопасни условия на труд“ в Дряново, Трявна и Севлиево

В поредица от информационни срещи в Дряново, Трявна и Севлиево, в дните 10, 11 и 12 май 2016 г. експертите на Областен информационен център – Габрово представиха процедура „Добри и…

Продължава...

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ФИНАЛА НА „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“

С конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“ приключи кампанията „Успешни ЗАЕДНО“ в Габрово. Заключителното събитие се състоя в Деня на Европа - 9 май…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.