wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

ОБЛАСТ ГАБРОВО – ПЪРВИТЕ 7 И ПРОДЪЛЖЕНИЕТО … 2014-2020

Презентация на тема „Отражението на европейските средства в област Габрово и Оперативните програми през периода 2014-2020“ изнесе управителят на Областен информационен център – Габрово Маринела Събева по време на регионален…

Продължава...

„УСПЕШНИ ЗАЕДНО“ С БИЗНЕСА В ПЛАЧКОВЦИ

На 20.04.2016 г. Областен информационен център - Габрово посети „Петрургия“ АД град Плачковци, където проведе поредната информационна среща в рамките на националната инициатива насочена към бизнеса „Успешни ЗАЕДНО“.„Петрургия“ АД е…

Продължава...

„УСПЕШНИ ЗАЕДНО“ ВЪВ ФИРМА „ТИСИНА“

Зареден с оптимизъм и увереност, че с много труд успехът е възможен, се завърна екипът на Областен информационен център - Габрово от посещението си във фирма „Тисина“ ООД – Дряново.…

Продължава...

„УСПЕШНИ ЗАЕДНО“ С БИЗНЕСА В СЕВЛИЕВО

Областен информационен център - Габрово посети град Севлиево, където се запозна с работния процес във фирма „Прометал 2000“. Срещата бе инициирана от управителя и собственик Васил Маринов и желанието му…

Продължава...

ОИЦ - ГАБРОВО ДАДЕ СТАРТ НА КАМПАНИЯТА "УСПЕШНИ ЗАЕДНО"

Национална инициатива насочена към бизнеса на мрежата от 27 областни информационни центрове     „Успешни ЗАЕДНО“ е мотото под което до 09 май 2016 г. Областен информационен център - Габрово ще…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.