wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

ОИЦ – ГАБРОВО ПРЕДСТАВИ ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПРЕД СТУДЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ОП „Добро управление“ като основен инструмент за постигане на успешна административна реформа и електронния подход в разработка на проектни предложения чрез системата ИСУН 2020 бе тема на поредната информационна среща,…

Продължава...

ОИЦ – ГАБРОВО ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕД СТУДЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Възможностите на ОП „Добро управление“ като основен инструмент за постигане на успешна административна реформа и електронния подход в разработка на проектни предложения чрез системата ИСУН 2020 бе тема на информационна…

Продължава...

ОИЦ - ГАБРОВО И БЧК – „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“

Над 70 доброволци на БЧК, представители на неправителствения сектор и хора, пряко ангажирани с работа в социалната сфера от общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна бяха обучени от експертите на…

Продължава...

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И Е-УПРАВЛЕНИЕ В ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ОИЦ - ГАБРОВО

Областен информационен център – Габрово проведе серия от срещи в областта, посветени на по-добрата информираност на бенефициентите за възможностите на Оперативна програма „Добро управление“ и актуалните за кандидатстване процедури на…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГАБРОВО В ПОДКРЕПА НА СТУДЕНТИ С ПРОФИЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Информационна среща със студенти от специалност „Социални дейности“ на Технически университет – Габрово проведе Областен информационен център – Габрово на 3 ноември 2015 година. Събитието се състоя в залата на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.