wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

ОИЦ – ГАБРОВО ПРЕДСТАВИ РЕФОРМАТА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА ЧРЕЗ ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Целите на Оперативна програма „Добро управление“ и основни насоки в разработване на проектни предложения по европейските фондове за България бяха тема на информационна среща в офиса на Областен информационен център…

Продължава...

"ОПОЗНАЙ И ИЗБЕРИ" В ОИЦ - ГАБРОВО

Областен информационен център – Габрово активно се включи във второто издание на общоградската младежка игра „Опознай и избери!“, която се реализира от ИМКА – Габрово в партньорство с Община Габрово…

Продължава...

ОИЦ - ГАБРОВО ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 2014-2020 Г.

На 16 септември 2015 г. Областен информационен център - Габрово проведе информационен ден за представяне на актуални процедури по оперативните програми 2014-2020 г. В събитието взеха участие представители на Община…

Продължава...

ОИЦ - ГАБРОВО СТАНА ЧАСТ ОТ ИНИЦИАТИВАТА "ОПОЗНАЙ И ИЗБЕРИ!"

Областен информационен център - Габрово стана част от инициативата „Опознай и избери!", с която ИМКА - Габрово и Община Габрово отбелязаха Международния ден на младежта - 12 август.  Центърът беше…

Продължава...

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ ПО ПРОЦЕДУРИТЕ „НОВО РАБОТНО МЯСТО“ И „АКТИВНИ“

Областен информационен център - Габрово представи пред над 20 представители на бизнеса, ЦПО, административни структури и неправителствени организации актуалните процедури „Активни" и „Ново работно място" по ОП „Развитие на човешките…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.