wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ ВЪВ ФОКУСА НА ДВУДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГАБРОВО

 Над 160 участници се включиха в организираната от Община Габрово и Областен информационен център - Габрово двудневна конференция, която се проведе на 14-15 май 2015 г. в Габрово. Темата „Европейско…

Продължава...

Пътят на идеите за европейско финансиране в националната кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

 Областен информационен център - Габрово указа пътя, който трябва да бъде извървян за да бъдат чути желанията на хората за развитие от бизнеса и институциите във втория етап на „Да…

Продължава...

ОИЦ – Габрово представи възможностите за финансиране на читалищата през новия програмен период

На 24 април в конферентна зала на парк-хотел „Дряново" Областен информационен център - Габрово проведе информационна среща с представители на народните читалищата от област Габрово. Целта на събитието бе да…

Продължава...

Бизнесът очаква с нетърпение отварянето на схеми по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Две информационни срещи за представяне на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" и предстоящите за отваряне по нея процедури проведе ОИЦ - Габрово на 23 април 2015 г. Лектор на събитията,…

Продължава...

"Да създадем ЗАЕДНО България 2020" с идеите на габровци за тяхното бъдеще

Анкетно проучване с изнесена приемна на Областен информационен център - Габрово провокира дискусия относно проблемите на габровци, които могат да намерят своето решение с възможностите за европейско финансиране. Нуждата от…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.