wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

В област Габрово признават ползите от европейските проекти и очакват новия програмен период

Областен информационен център - Габрово проследи стъпките по пътя към програмен период 2014-2020 на област Габрово като ги подреди в изложба и организира поредица от срещи през седмицата 24 -…

Продължава...

Над 250 деца спортуваха заедно в Габрово

Над 250 деца от област Габрово се включиха в инициативата „ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО", която се проведе на 16 октомври 2014 г. от 14:00 часа на площад „Възраждане" в Габрово и…

Продължава...

Община Габрово, Областен информационен център - Габрово и Комитета на регионите в първа съвместна инициатива

Над 200 участници взеха участие в организираната от Община Габрово и Областен информационен център - Габрово изнесената конференция на комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания (EDUC) на Комитета…

Продължава...

Културата – тема на изнесено заседание на Комитета на регионите в Габрово

На 1 юли 2014 г. от 9.00 часа в зала „Възраждане" в Габрово ще се проведе изнесена проява на комисия по образование, младеж, култура и научни изследвания (EDUC) на Комитета…

Продължава...

ОИЦ – Габрово награди победителя в конкурса за младежки проекти

Кирил Данов - студент в специалност „Връзки с обществеността" на ВТУ „Св. св. Кирил Методий" е победител в младежкия конкурс „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти" за област Габрово. В регионалния…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.