wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

ОИЦ – Габрово отчете висока ангажираност на гражданите към европейското развитие

На 5 юни 2014 г. в Областен информационен център - Габрово се проведе пресконференция за отчитане на резултатите от общите инициативи на мрежата от 28 областни информационни центъра за популяризиране…

Продължава...

ПЪРВИТЕ 7 ГОДИНИ НА ГАБРОВО В ЕС

Над 100 гости и участници събра събитието „Първите 7 години на Габрово в Европейския съюз", което се проведе на 30 май 2014 г. в обновената с европейски средства зала „Възраждане"…

Продължава...

Над 100 посетители на изнесения щанд на ОИЦ – Габрово

Областен информационен център - Габрово се представи със собствен щанд на първия национален фестивал „Семе българско", който се проведе в парк „Казармите" в Севлиево на 12 април 2014 г. Над…

Продължава...

Европейски средства за развитие на човешките ресурси 2014-2020

Бъдещата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" бе тема на два информационни дни, проведени от Областен информационен център Габрово на 3 и 4 април 2014 г. в градовете Габрово и…

Продължава...

Нови хоризонти за младите хора в град Дряново

Близо 60 участника проявиха интерес към информационната среща в град Дряново за представяне на актуалния работен вариант на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и възможностите за финансиране…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.