wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГАБРОВО представи Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС

Близо 50 представители на бизнеса, неправителствени организации и експерти към местните администрации в област Габрово проявиха интерес към информационната среща за представяне на Информационната система за управление и наблюдение на…

Продължава...

ОИЦ-ГАБРОВО ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020

Основните оперативни програми, по които ще се финансират проекти за енергийна ефективност през периода 2014-2020 година бяха представени от управителя на Областен информационен център (ОИЦ) - Габрово Маринела Събева. Това…

Продължава...

НОВ ЕКИП В ОИЦ – ГАБРОВО ЗА ЕДИН ДЕН

Веселина Тодорова, Тихомира Великова и Петя Бонева от Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов" в Дряново бяха мениджъри за един ден в офиса на Областен информационен център - Габрово на…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГАБРОВО ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Над 100 представители на образователни организации от област Габрово проявиха интерес към информационната среща за представяне на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и възможностите за финансиране на…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГАБРОВО ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Предстоящите си събития за 2014 година представи Областен информационен център - Габрово на 12 февруари по време на традиционната си среща с медии. Предвидените за момента информационни срещи са до…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.