wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

ЗАВЪРШИ ПОРЕДИЦАТА ОТ СЪБИТИЯ „ЕВРОПА ПРИ НАС“

През август, септември и октомври 2013 Областен информационен център - Габрово проведе седем информационни срещи под мотото „Европа при нас". Инициативите са част от поредица, организирана съвместно с мрежата „Глоб@лни…

Продължава...

ДОБРИ ПРАКТИКИ И „НАУЧЕНИ УРОЦИ“ В ТРЯВНА

Добри практики от вече реализирани проекти в област Габрово представи ОИЦ - Габрово на среща с настоящи и бъдещи бенефициенти в община Трявна. По време на събитието, проведено на 25…

Продължава...

ГРАЖДАНИТЕ РАЗПОЗНАВАТ ПРИНОСА НА ЕС

167 граждани взеха участие в кампанията „Първите седем години на България в ЕС", като се включиха в трите проведени приемни на Областен информационен център - Габрово на 9, 10 и…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГАБРОВО С ПЪРВА КРЪГЛА МАСА В ИНИЦИАТИВАТА „НАУЧЕНИ УРОЦИ“

Първа кръгла маса на тема „Научени уроци" проведе на 18 септември 2013 г. Областен информационен център - Габрово. Модератор на дискусиите беше Галина Михнева - изпълнителен директор на ГТПП и…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГАБРОВО – ПАРТНЬОР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

„Областен информационен център - Габрово - партньор на обществените библиотеки" бе темата на презентацията, изнесена от управителя на центъра Маринела Събева по време на среща на тема „Библиотеката и нейните…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.