wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

НАД 100 ПОСЕТИТЕЛИ ЗА ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЕНЕРГИЯ В ГАБРОВО

Дни на интелигентната енергия проведе в Габрово на 11 и 12 септември 2013 г. Областен информационен център - Габрово в партньорство с Община Габрово и съдействието на Центъра за енергийна…

Продължава...

„ЕВРОПА ПРИ НАС“ В С. ЯВОРЕЦ

На 24 август 2013 г. в залата на Народно читалище „Васил Левски - 1922" в с. Яворец, Областен информационен център - Габрово проведе поредната информационна среща от цикъла събития на…

Продължава...

ОТКРИТА ПРИЕМНА „ЕВРОПА ПРИ НАС“ В С. ПОПОВЦИ

  На 17 август 2013 г. от 18:00 часа на площада в с. Поповци Областен информационен център - Габрово организира открита приемна, която беше част от инициативата „Европа при нас",…

Продължава...

„ЕВРОПА ПРИ НАС“ В С. ПОПОВЦИ

Днес, 15 август 2013 г. от 10:30 часа в залата на Народно читалище "Дядо Стойно - 1927" в с. Поповци Областен информационен център - Габрово организира информационна среща на тема…

Продължава...

ОИЦ - ГАБРОВО ИНФОРМИРА МЕДИИТЕ ЗА КАМПАНИЯТА „НАУЧЕНИ УРОЦИ“ В ПОЛЗА НА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

На 9 юли 2013 г. в офиса на ОИЦ - Габрово се проведе информационна среща с представители на медиите, на която беше представена кампанията „Научени уроци" в полза на настоящи…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.