wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ СЪБРА НАД 30 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ РЕГИОНА

Над 30 представители на бизнеса от Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново взеха участие в информационния ден на 21 юни 2013 г., организиран от Областен информационен център - Габрово. Събитието премина…

Продължава...

ГРИЖАТА ЗА ДЕТЕТО ДА БЪДЕ В ЦЕНТЪРА НА НАШЕТО ВНИМАНИЕ

„Сложната като изказ политика, свързана с деинституционализацията е всъщност нещо много просто. Това е детето и грижата за детето да бъде в центъра на нашето внимание и да подчинява всички…

Продължава...

ОИЦ - ГАБРОВО ИНФОРМИРА МЕДИИТЕ ЗА ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“

ОИЦ - ГАБРОВО ИНФОРМИРА МЕДИИТЕ ЗА ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ" На 30 май 2013 г. в офиса на ОИЦ - Габрово се проведе информационна среща с представители на…

Продължава...

ОИЦ - ГАБРОВО ПРОВЕДЕ ДЕН НА ЕВРОПА В ДРЯНОВО

Информационен ден за Европа проведе Областен информационен център - Габрово на 17 май 2013 г. в Дряново. Събитието започна с презентация на тема „Новият програмен период 2014 - 2020". На…

Продължава...

НАД 300 ПОСЕТИТЕЛИ ЗА ДНИ НА ГРАДСКОТО ПЛАНИРАНЕ В ГАБРОВО

Дни на градското планиране 2013 организира Областен информационен център - Габрово от 18 до 20 април 2013 г. съвместно с Община Габрово и медийното партньорство на „ГРАДЪТ медиа груп" и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.