wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

ПЪРВА НАГРАДА ЗА СБОРНИЯ ОТБОР НА ОИЦ

Първа награда спечели сборният отбор на Областните информационни центрове в строителството на миниатюрни сгради със строителни блокчета по време на площадните прояви на Дните на градското планиране в Габрово. Състезанието…

Продължава...

СРЕЩА С МЕДИИТЕ ЗА ДНИ НА ГРАДСКОТО ПЛАНИРАНЕ – ГАБРОВО 2013

Днес, в офиса на Областен информационен център - Габрово, кмета Таня Христова, съвместно с екипа на ОИЦ, проведоха среща с медии във връзка с организирането на Дни на градското планиране…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОПАК ЗА „ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

На 12 и 13 март 2013 година в общините Дряново и Трявна, Областен информационен център (ОИЦ) - Габрово организира информационни дни по актуалната към момента процедура на Оперативна програма „Административен…

Продължава...

ОИЦ - ГАБРОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В СЕВЛИЕВО

Информационен ден на тема „Интегрирано планиране и управление на територията. Предизвикателства пред новия програмен период" проведе на 7 март 2013 г. в гр. Севлиево Областен информационен център - Габрово. Събитието…

Продължава...

ПОРЕДИЦА ОТ ПОСЕЩЕНИЯ НА МЛАДЕЖИ В ОИЦ-ГАБРОВО

От 6 март 2013 година, Областен информационен център - Габрово започна поредица от инициативи, свързани с информирането и запознаването на младежите с възможностите, които им предоставят оперативните програми в България.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.