wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 117

ОИЦ – ГАБРОВО И „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ“ С НАБЕЛЯЗАНИ ОБЩИ ИНИЦИАТИВИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

„Сътрудничество между мрежите и представяне на актуални възможности за кандидатстване с проектни предложения" бе темата на семинара, който организира Областният информационен център (ОИЦ) - Габрово съвместно с мрежата на „Глоб@лни…

Продължава...

ОИЦ – ГАБРОВО ПОКАЗА СТЪПКИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ В СЕВЛИЕВО

На 5 февруари 2013 г. от 11 часа в зала 200 на Община Севлиево Областен информационен център - Габрово представи основните стъпки за електронно кандидатстване, възможностите на Информационната система за…

Продължава...

ОИЦ-ГАБРОВО СЪБРА ОБЩИНИ И ЖУРНАЛИСТИ НА ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА

На 25 и 26 януари 2013 г. в хотел „Боженци", с. Черневци Областен информационен център - Габрово организира семинар на тема „Подобряване на съвместната работа по отразяване на проекти, финансирани…

Продължава...

ОИЦ – ГАБРОВО ПРЕДСТАВИ ПОСТИГНАТОТО ПРЕЗ 2012 И ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕЗ 2013 Г.

Информационна среща с медиите на тема „Какво постигнахме и какво предстои" проведе ОИЦ - Габрово на 9 януари 2013 г. Управителят на центъра Маринела Събева запозна присъстващите с дейността и…

Продължава...

КОЛЕДА ДОЙДЕ В ОФИСА НА ОИЦ - ГАБРОВО

С десет чифта тропкащи краченца Коледа пристигна в офиса на ОИЦ - Габрово на 19 декември 2012 г. Гости на информационния офис бяха децата от вокална група „Яворче" при ЦДГ…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.