wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

По традиция 9 май – Денят на Европа, бе отбелязан от ОИЦ – Хасково с концерт на Камерния оркестър към Община Хасково с диригент Цанислав Петков. За изключителната атмосфера на концерта допринесоха младите солисти, възпитаници на Националното училище по музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“, гр.Пловдив – Юлиан Станчев (китара),  Ренцо Ставрев (цигулка) и Виктор Василев (цигулка).  Публиката беше запленена и от талантливия млад цигулар Александър Иванов, който изпълни Юношеския концерт за цигулка и струнен оркестър на Ал. Танев и пиесата „Севдана“ на Георги Златев-Черкин.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.