wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

На 25 октомври Областен информационен център – Хасково проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, по повод старта на националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ под мотото „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“. На срещата експертите на ОИЦ-Хасково представиха информация относно събитията, които са предвидени в рамките на кампанията, като акцент бе поставен върху Гражданския диалог на същата тема.

С цел по-доброто информиране и запознаване с предвидените по програма театрална постановка и концерт, участие на срещата взеха г-жа Румяна Георгиева, ръководител на театралната школа към Младежки център-Хасково и г-н Цанислав Петков, диригент на Камерен оркестър при Община Хасково. Г-жа Георгиева представи информация за пиесата „Голямото влизане“, която ще бъде поставена на сцената на Младежкия център, а г-н Петков представи програмата на концерта и гост-музикантите.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.