Печат на тази страница

На 20.11.2018 г. (вторник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Стамболово публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето на Кохезионната политика на ЕС през периода 2021-2027 г .