Печат на тази страница

На 21. 11. 2018 г. (сряда), от 13:00 часа, в сградата на Кметството на с. Шишманово, общ. Харманли, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково взеха участие в изнесена приемна и проведоха  обучение на тема „Възможности и специфични особености за кандидатстване по мерките на ПРСР чрез електронната информационна система ИСУН 2020“. Обучението бе насочено към земеделски производители от с. Шишманово като потенциални кандидати и бенефициенти.