Печат на тази страница

На 29. 11. 2018 г. (четвъртък), от 10:30 часа, в залата на Културен дом в гр. Харманли, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково взеха участие в семинар на тема „Актуални аспекти от законодателството в областта на биологичното производство“ и представиха пред участниците индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2019 г.   Семинарът бе насочен към земеделски производители от гр. Харманли  като потенциални кандидати и бенефициенти.