wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Хасково 265

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩА - ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В С. МИНЕРАЛНИ БАНИ

На 23. 11. 2018 г. (петък), от 14:30 часа, в залата на Общинска администрация на с. Минерални бани, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково участваха в среща, на…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА - ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В С. ШИШМАНОВО, ОБЩ. ХАРМАНЛИ

На 21. 11. 2018 г. (сряда), от 13:00 часа, в сградата на Кметството на с. Шишманово, общ. Харманли, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково взеха участие в изнесена…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

На 20.11.2018 г. (вторник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Стамболово публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към младежи и представители…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На 19.11.2018 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Харманли публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към младежи и представители…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

На 16.11.2018 г. (петък), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Димитровград публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към младежи и представители…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.