wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Хасково 265

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

На 14.11.2018 г. (сряда), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Любимец публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към младежи и представители…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

На 13.11.2018 г. (вторник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Тополовград публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към младежи и представители…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

На 12.11.2018 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Ивайловград публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към младежи и представители…

Продължава...

„БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС“

Под това мото, на 29 и 30 октомври 2018 г. Областен информационен център – Хасково проведе двудневно събитие, като част от Националната инициатива на мрежата от 28 информационни центрове в…

Продължава...

Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите На 25 октомври Областен информационен център – Хасково проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.