wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Хасково 265

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОТБЕЛЯЗА 9 МАЙ – ДЕНЯТ НА ЕВРОПА С ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ НА КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР – ХАСКОВО

По традиция 9 май – Денят на Европа, бе отбелязан от ОИЦ – Хасково с концерт на Камерния оркестър към Община Хасково с диригент Цанислав Петков. За изключителната атмосфера на…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА - ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В С. ЛЕВКА, ОБЩ. СВИЛЕНГРАД

На 03. 05. 2018 г. (четвъртък), от 13:00 часа, в сградата на Кметството на с. Левка, общ. Свиленград, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково взеха участие в изнесена…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА - ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В С. СВИРКОВО, ОБЩ. СИМЕОНОВГРАД

На 26. 04. 2018 г. (четвъртък), от 13:00 часа, в сградата на Кметството на с. Свирково, общ. Симеоновград, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково взеха участие в изнесена…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, УЧАСТИЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

На 18. 04. 2018 г. (сряда), от 14:00 часа, в Офиса на ОИЦ – Хасково експертите от Областен информационен център – гр. Хасково проведоха  среща с представители на Постоянната комисия…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА - ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В С. БРОД, ОБЩ. ДИМИТРОВГРАД

На 12. 04. 2018 г. (четвъртък), от 13:00 часа, в сградата на Кметството на с. Брод, общ. Димитровград, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково взеха участие в изнесена…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.