wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Хасково 265

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА - ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В С. ЕЛЕНА, ОБЩ. ХАСКОВО

На 22. 03. 2018 г. (четвъртък), от 13:00 часа, в сградата на Кметството на с. Елена, общ. Хасково, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково взеха участие в изнесена…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В ГР. ХАСКОВО

На 21. 03. 2018 г. (сряда), от 10:00 часа, в Регионална библиотека „Христо Смирненски“ гр. Хасково, Експрертите от Областен информационен център – гр. Хасково проведоха обучение на тема „Възможности за…

Продължава...

ОИЦ – Хасково проведе работна среща с представители на медиите

На 14 декември 2017 г. (четвъртък), ОИЦ-Хасково проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която представи отчет за дейността на си и предстоящите процедури по…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

На 11.12.2017 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Димитровград публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към младежи и представители…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

На 04.12.2017 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Свиленград публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към младежи и представители…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.