wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Хасково 265

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

На 20.11.2017 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе информационна среща в община Димитровград на тема: „Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ”. Срещата бе насочена към…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

На 16.11.2017 г. (четвъртък), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Любимец публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към младежи и представители…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

На 15.11.2017 г. (сряда), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в с. Караманци, община Минерални бани публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

На 14.11.2017 г. (вторник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Тополовград публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към младежи и представители…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На 13.11.2017 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Харманли публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата бе насочена към младежи и представители…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.