wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Хасково 265

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

На 11.10.2017 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе информационна среща в община Ивайловград на тема: „„Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ”. Срещата бе насочена към…

Продължава...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

На 09.10.2017 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе информационна среща в община Любимец на тема: „„Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ”. Срещата бе насочена…

Продължава...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

На 06.10.2017 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе информационна среща в община Симеоновград на тема: „„Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ”. Срещата бе насочена…

Продължава...

БИЗНЕС ФОРУМ “INTOEU”

Днес, 7 септември 2017 г., Областен информационен център – Хасково взе участие в бизнес форум, организиран от Община Хасково по проект „Независимост и толерантност в Европа“ (InToEU), финансиран по програма…

Продължава...

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ И ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“

На 10. 05. 2017 г. експертите от ОИЦ – Хасково посетиха посетиха Обществената трапезария, където се осъществява и Проект „Осигуряване на топъл обяд“ с европейско финансиране. Там заедно с момичетата…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.