wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Хасково 265

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ЗА 9 МАЙ

Финалът на празничната програма на Областен информационен център – Хасково по повод на 9 май – Денят на Европа, постави симфоничният концерт на Камерен оркестър към Община Хасково. Концертът започна…

Продължава...

ДЕНЯТ НА ЕВРОПА – ПРАЗНИК ЗА ХАСКОВО

Богатата празнична програма на Областен информационен център – Хасково по повод 9 май – Денят на Европа, започна с хепънинг на площад „Общински“ точно в 12 часа. В него музикантите…

Продължава...

ОТКРИВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“

Десетата годишнина от присъединяването на България към Европейския съюз и 9 май – Денят на Европа са поводът за създаването на инсталация, символизираща обединяването на европейските народи и тяхното общо…

Продължава...

ОИЦ-Хасково проведе Ден на отворените врати в офисите на "Център за обществена подкрепа", "Шанс в дома" и "Приеми ме 2015" гр. Хасково

На 04.05.2017 г. експертите от ОИЦ – Хасково посетиха посетиха офисите на „Център за обществена подкрепа“, „Шанс в дома“ и „Приеми ме 2015“ в гр. Хасково, където се проведе Ден…

Продължава...

ОИЦ Хасково проведе Ден на отворените врати в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания

На 03.05.2017 г. експертите от ОИЦ – Хасково посетиха Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДМБУ/ гр. Хасково, където се проведе Ден на отворените…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.