wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Хасково 265

„БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“ НАГРАЖДАВАНЕ

На 25 април – денят, в който през 2005 г. България подписва договора за присъединяване на страната ни към Европейския съюз, се проведе награждаването на участниците в Конкурса за мултимедиен…

Продължава...

"Европейските стълби" пред ПМГ

По повод 10 години от присъединяването на България към Европейския съюз, стълбите пред ПМГ "Акад. Боян Петканчин", гр. Хасково, вече имат нов облик. Те бяха оцветени в цветовете на Европейското…

Продължава...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ДИМИТРОВГРАД

На 11.04.2017 г. (вторник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Димитровград публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата бе насочена към младите хора и представителите…

Продължава...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ СТАМБОЛОВО

На 10.04.2017 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Стамболово публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата бе насочена към младите хора и представителите…

Продължава...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ МИНЕРАЛНИ БАНИ

На 07.04.2017 г. (петък), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Минерални бани публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата бе насочена към младите хора и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.