wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Хасково 265

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ СВИЛЕНГРАД

На 06.04.2017 г. (четвъртък), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Свиленград публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата бе насочена към младите хора и представителите…

Продължава...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ТОПОЛОВГРАД

На 05.04.2017 г. (сряда), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Тополовград публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата бе насочена към младите хора и представителите…

Продължава...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ МАДЖАРОВО

На 04.04.2017 г. (вторник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Маджарово публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата бе насочена към младите хора и представителите…

Продължава...

Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране

В периода 1– 20 май 2017 г. ОИЦ-Хасково ще проведе Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране. Информационната поредица е част от инициативата „Заедно за Европа“, чрез която…

Продължава...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ СИМЕОНОВГРАД

На 03.04.2017 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Симеоновград публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата бе насочена към младите хора и представителите…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.