Печат на тази страница

Процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

 
Процедура: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията":  

 

Процедура: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти":

 

Процедура BG161PO003-2.1.04"Технологична модернизация в малки и средни предприятия":

 

Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия":