Печат на тази страница

„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД е създаден на основание Разпореждане № 4 на Министерския съвет на Република България от 7 март 2007 г. като инструмент на държавната политика за регионално развитие.

Мисията на фонда е да подкрепи усилията на българските общини в процеса на подготовка и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми(ОП)/Програма за развитие на селските райони (ПРСР), които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.

Повече информация може да намерите на адрес http://www.flag-bg.com/.