wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В медиите 43

България се подготвя да постигне напредък в дебата, свързан с политиката на сближаване - интервю на Томислав Дончев за www.ec.europa.eu

България е готова да поеме председателството на ЕС през януари 2018 г. — Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, добавя своите виждания за текущия дебат относно политиката на сближаване…

Продължава...

Томислав Дончев: Нов закон за обществените поръчки става факт от 2016 г. (standartnews.com, 16 април 2015 г.)

Томислав Дончев: Нов закон за обществените поръчки става факт от 2016 г. (standartnews.com, 16 април 2015 г.)

Продължава...

Томислав Дончев: Имаме пълно договаряне по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (24chasa.bg, 20 януари2015 г.)

Томислав Дончев: Имаме пълно договаряне по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (24chasa.bg, 20 януари2015 г.)

Продължава...

Санирането на панелки без пари ще трае година и половина (standartnews.com, 5 януари 2015 г.)

Санирането на панелки без пари ще трае година и половина (standartnews.com, 5 януари 2015 г.)

Продължава...

Вицепремиерът Томислав Дончев: И по корем ще се влачим, но ще направим магистрала "Хемус" (24chasa.bg, 13 ноември 2014 г.)

Вицепремиерът Томислав Дончев: И по корем ще се влачим, но ще направим магистрала "Хемус" (24chasa.bg, 13 ноември 2014 г.)

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.