wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

ОПДУ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-1.007 „НАДГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СИСТЕМИ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

УО на ОПИК публикува Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" публикува Индикативна годишна работна програма по Оперативна…

Продължава...

Мярка 9 е изключително важна за междинната оценка за изпълнението по ПРСР 2014-2020

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” е изключително важна за междинната оценка…

Продължава...

Карлово, Вълчедръм и Якимово ще изграждат инсталации за отпадъци по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов…

Продължава...

ОПДУ С ОТЛИЧИЕ ЗА БЪЛГАРСКА ИНСТИТУЦИЯ, ПРИСЪДЕНО ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ

За шеста поредна година Дипломатическият институт връчи годишните си награди, с които отличава един български…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.