wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Комитетът за наблюдение на ОПДУ представи напредъка по програмата и съгласува Индикативната годишна работна програма за 2019 г.

Към 31 октомври 2018 г. по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 24 процедури…

Продължава...

РЕКОРДЕН БРОЙ УЧИЛИЩА УЧАСТВАХА В ЗЕЛЕНАТА ОЛИМПИАДА В БЛАГОЕВГРАД И ХАСКОВО

800 ученици се състезаваха в екологичната инициатива „Зелената олимпиада“ в Благоевград и Хасково. Участници от…

Продължава...

Комитетът за наблюдение на ОПДУ ще съгласува Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

На 16 ноември 2018 г. в хотел „Сенс“, София, ще се проведе Десетото редовно заседание…

Продължава...

ОПРЧР отваря процедура за нови социални услуги и извеждане на 680 деца от специализираните институции

  На 21 ноември Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще отвори…

Продължава...

ПРИЕТИ СА МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ“

 Методология и критерии за оценка по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.